IC-7800

08.04.2017 00:00

Na mém stole se udála drobna změna.

Stávající IC-756 PRO III se na trvalo ubytovala v cestovním kufru. Tím je vyřešen problém neustálého rozebírání a balení rádia.

No a její místo zabrala IC-7800. Tedy prostor vyplnila důstojně :-)